Σεμινάρια

 

 

Voucher Επιστημόνων - Σεμινάρια Τηλεκατάρτισης Πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων με εκπαιδευτικό επίδομα 600€

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Παροχή επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) 600€ επιστημόνων/επαγγελματιών (εκπαιδευτικών vouchers) σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα:
  • Δικηγόροι (ανεξάρτητους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή)
  • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
  • Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
  • Οικονομολόγοι / Λογιστές
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ερευνητές

Διάρκεια προγράμματος
Εκατό (100) ώρες μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Εκπαιδευτικό επίδομα
Το ποσό των 600 ευρώ, που αφορά αποκλειστικά τους επιστήμονες, θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και, φυσικά, απολύτως καθαρό, χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις.

Πιστοποίηση
Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.
Με την ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την υποβολή αίτησης.
 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

 
Ονοματεπώνυμο*:
 
 
Κινητό:
 
 
E-mail*:
 
 
Επιλέξιμος Κλάδος/Επάγγελμα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

 
Το Κέντρο ΑΧΟΝ Λάρισας είναι επίσημος Φορέας Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Κορυφαίοι επιστήμονες Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί σε θέματα φυτοπροστασίας, καταξιωμένοι στο χώρο, συνεργάζονται με το ΑΧΟΝ για την κατάρτιση των υποψηφίων με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα, που αφορούν την επίλυση προβλημάτων φυτοπροστασίας στις καλλιέργειές τους και την απόκτηση γνώσεων για επιτυχία στις εξετάσεις του πιστοποιητικού.

Η κατάρτιση αφορά α) τη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα, β) τους κινδύνους των γεωργικών φαρμάκων, γ) την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία και δ) τον εξοπλισμό εφαρμογής.
 
Σεμινάρια AXON